Doa Tidak Selalu di Kabulkan

Posted: January 4, 2013 in Kisah Palui
Tags: , , , ,

Alkisah ada saurang pamuda nang lagi malajari kamanakannya. Biasanya kamanakannya ini rajin mamparhatiakan apa nang dilajari si pamuda itu, tapi kali ini inya kada kawa konsentrasi karna kaleker kasayangannya hilang rahatan sambil bamainan.

Kakanak itu batakun lawan si pamuda: “Bang, ulun bulihlah badoa lawan Allah supaya kaleker ulun dapat?”
Si pamuda mambulihakan inya badoa. Kakanak itu mamajamakan matanya sambil badoa sungguh-sungguh. Aamiin~ ujar kakanak itu di pahabisan doanya.

Kaisukan harinya, saparti biasa inya malajari kamanakannya balajar, si pamuda takutan musia doa anak kamanakannya itu kada takabul, bisa jadi mamatahkan samangat balajarnya. Dengan rasa khawatir si pamuda batakun lawan kamanakannya: Sudah tatamu lah kaleker kasayangan pian samalam?”
Kadada, Bang!” ujar kakanak itu. “Tapi Allah sudah maulah ulun kada handak mamakai kaleker tu lagi.”

***

Allah mimang kada salalu manjawab doa kita manurut kahandak kita, tapi amun kita tulus badoa, Allah akan mangambil kainginan kita nang batantangan lawan kahandak-Nya. Bisa ja apa nang kita kahandaki jadi mudhorat gasan kita, atawa lamun dikabulakan Allah kita sampai kada ingat-ingat lagi lawan Allah.

Lamun doa balum jua takabul, jangan sadih, jangan manyarik, jangan mangeluh, jangan manyambati Tuhan, jangan madahakan Allah kada adil. Sabar wan parcaya haja sagala doa itu pasti diparkananakan, sasuai firman Allah: “Ud ‘uunii astajib lakum” artinya: “Mohonlah kpd-Ku, niscaya Aku kabulkan permohonanmu”
Jum’at Mubarok!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s